هودی شلوار طرح دایناسور

2,750,000 ریال

آبی خردلی
آبی خردلی
آبی کرم
آبی کرم
آبی نارنجی
آبی نارنجی
دوازده تا هجده ماه
دوازده تا هجده ماه
هجده تا بیست چهار ماه
هجده تا بیست چهار ماه
دو تا سه سال
دو تا سه سال
سه تا چهار سال
سه تا چهار سال
صاف

اطلاعات اضافی

رنگ

آبی خردلی, آبی کرم, آبی نارنجی

سایز

دوازده تا هجده ماه, هجده تا بیست چهار ماه, دو تا سه سال, سه تا چهار سال