هودی شلوار راه راه مدل دایناسور

2,450,000 ریال2,480,000 ریال

کرم
کرم
قرمز
قرمز
خردلی
خردلی
سبز
سبز
دوازده تا هجده ماه
دوازده تا هجده ماه
هجده تا بیست چهار ماه
هجده تا بیست چهار ماه
دو تا سه سال
دو تا سه سال
سه تا چهار سال
سه تا چهار سال
صاف

اطلاعات اضافی

رنگ

کرم, قرمز, خردلی, سبز

سایز

دوازده تا هجده ماه, هجده تا بیست چهار ماه, دو تا سه سال, سه تا چهار سال