سه تکه کت جین دایناسور

3,450,000 ریال

خردلی
خردلی
سبز
سبز
نارنجی
نارنجی
یک تا دو سال
یک تا دو سال
دو تا سه سال
دو تا سه سال
سه تا چهار سال
سه تا چهار سال
چهار تا پنج سال
چهار تا پنج سال
پنج تا شش سال
پنج تا شش سال
صاف

اطلاعات اضافی

رنگ

خردلی, سبز, نارنجی

سایز

یک تا دو سال, دو تا سه سال, سه تا چهار سال, چهار تا پنج سال, پنج تا شش سال