سه تکه جین پسرانه طرح دایناسور

3,300,000 ریال

کرم
کرم
خردلی
خردلی
قرمز
قرمز
دوازده تا هجده ماه
دوازده تا هجده ماه
هجده تا بیست چهار ماه
هجده تا بیست چهار ماه
دو تا سه سال
دو تا سه سال
سه تا چهار سال
سه تا چهار سال
صاف

اطلاعات اضافی

رنگ

کرم, خردلی, قرمز

سایز

دوازده تا هجده ماه, هجده تا بیست چهار ماه, دو تا سه سال, سه تا چهار سال