بیلرسوت جین و هودی طرح دایناسور

2,950,000 ریال

خردلی
خردلی
نارنجی
نارنجی
دوازده تا هجده ماه
دوازده تا هجده ماه
هده تا بیست چهار ماه
هده تا بیست چهار ماه
دو تا سه سال
دو تا سه سال
سه تا چهار سال
سه تا چهار سال
صاف

اطلاعات اضافی

رنگ

خردلی, نارنجی

سایز

دوازده تا هجده ماه, هده تا بیست چهار ماه, دو تا سه سال, سه تا چهار سال