بلوز شلوار عروسکی یقه ب ب

2,850,000 ریال

خردلی
خردلی
یاسی
یاسی
سبز
سبز
دوازده تا هجده ماه
دوازده تا هجده ماه
هجده تا بیست چهار ماه
هجده تا بیست چهار ماه
دو تا سه سال
دو تا سه سال
سه تا چهار سال
سه تا چهار سال
چهار تا پنج سال
چهار تا پنج سال
صاف

اطلاعات اضافی

رنگ

خردلی, یاسی, سبز

سایز

دوازده تا هجده ماه, هجده تا بیست چهار ماه, دو تا سه سال, سه تا چهار سال, چهار تا پنج سال