آستین کوتاه مدل بالرین zanco

630,000 ریال770,000 ریال

دو صفر
دو صفر
سه تا شش ماه
سه تا شش ماه
شش تا نه ماه
شش تا نه ماه
نه تا دوازده ماه
نه تا دوازده ماه
دوازده تا هجده ماه
دوازده تا هجده ماه
هجده تا بیست چهار ماه
هجده تا بیست چهار ماه
بیست چهار تا سی و شش ماه
بیست چهار تا سی و شش ماه
صاف

اطلاعات اضافی

سایز

دو صفر, سه تا شش ماه, شش تا نه ماه, نه تا دوازده ماه, دوازده تا هجده ماه, هجده تا بیست چهار ماه, بیست چهار تا سی و شش ماه